k

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

     -นายกเทศมนตรี (สีม่วง) : เลือกกาได้เพียงหนึ่งเบอร์

     -สมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู) : เลือกกาได้ไม่เกินหกเบอร์

ตัวอย่างเครื่องหมายกากบาทที่เป็นบัตรดีและบัตรเสีย

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

- บัตรหรือหลักฐานอื่นใด ของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่าย และ มีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น


1


2


3


4


5

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

152250
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
105
216
1199
149121
1784
6090
152250

Your IP: 3.238.51.211
Server Time: 2021-04-10 19:45:17