DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

เตรียมความพร้อมสำหรับลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

    กำหนดเวลาเริ่มลงทะเบียน
...จะเริ่มลงทะเบียนประมาณเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2565 ผ่านช่องทางที่กำหนด (ทั้งรายเก่า และรายใหม่)

    หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว โปรดเตรียมหลักฐานให้พร้อม
✅ บัตรประจำตัวประชาชนแบบ SmartCard (ตัวจริง)
✳️ข้อมูลบนบัตรต้องมีความชัดเจน
✳️ชิปการ์ดมีความสมบูรณ์
✳️บัตรต้องไม่หมดอายุ
✳️สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ช่องทางการลงทะเบียน
✅ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.go.th
✅ ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในจังหวัดชัยนาท ได้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคลังจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวกำหนด

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
✴️ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 056-411209
☝️ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล
หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน สามารถดูได้ตามเอกสารด้านล่าง

53506


53507

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

307436
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
216
188
685
305459
4687
4587
307436

Your IP: 34.239.173.144
Server Time: 2023-03-29 19:06:34