DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

     
t1

            ♦  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            ♦  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            ♦  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            ♦  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

            ♦  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

            เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560         สถานที่ติดต่อ :   สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลสรรพยา
                                  เลขที่ 345 หมู่ 3 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
                                  เบอร์โทรศัพท์: 0-5649-9134
                                  โทรสาร: 0-5649-9135กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

227926
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
149
158
1299
225851
5247
6797
227926

Your IP: 44.192.25.113
Server Time: 2022-05-26 17:11:00