DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

             

                         ประกาศสภาเทศบาล

                                   ♣ กำหนดสมัยประชุมสภา  2564

                                   กำหนดสมัยประชุมสภา  2563

                                   ♣ กำหนดสมัยประชุมสภา 2562                              

                         ประกาศเรียกประชุมสภา

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2564

                                   ♣ เรียกประชุมสภา ประชุมครั้งแรก ประจำปี 2564

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2563

                                    เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2563

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2563

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2562

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2562

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2562


                               ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2564

                                   ♣ เชิญรับฟัง ประชุมครั้งแรก ประจำปี 2564

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2563

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 2563

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2563

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

307414
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
194
188
663
305459
4665
4587
307414

Your IP: 34.239.173.144
Server Time: 2023-03-29 18:29:02