DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา                            O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                            O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                                     - ประกาศมาตรการ

                                     

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชาคมแผนชุมชน

      เทศบาลตำบลสรรพยา ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านหัวแหลม(โพธิ์เตี้ย)  หมู่ที่ 5 ตำบลสรรพยา  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00 น. 
ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหัวแหลม(โพธิ์เตี้ย)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 


105110


105048

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

307485
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
265
188
734
305459
4736
4587
307485

Your IP: 34.239.173.144
Server Time: 2023-03-29 20:10:29