0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2566 

           สมัยสามัญ  สมัยแรก

           สมัยสามัญ  สมัยที่ 2

      รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2565        

           สมัยสามัญ  สมัยแรก

           สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

          สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

          สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1


      รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2564

           สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

          ครั้งแรก ประจำปี 2564

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยแรก

 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2563        

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยแรก

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

          สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1


       รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2562

          ♣ สมัยสามัญ สมัยแรก

          ♣ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

          ♣ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

          ♣ สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1

          ♣ สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 

          ♣ สมัยสามัญ วิสามัญ สมัยที่ 2

          ♣ สมัยสามัญ สามัญ สมัยที่ 4


 

         รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2561

          ♣ สมัยสามัญ  สมัยแรก

 

         รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2560

            สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1

            สมัยสามัญ  สมัยแรก

          ♣  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2

          ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2

 

        รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2559

             ♣  สมัยสามัญ  สมัยแรก

            ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1

            ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2

            ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4


        รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  2558

          ♣  สมัยสามัญ  สมัยแรก

          ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2

          ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1

          ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2

          ♣  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4

 

 

 


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

452542
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
161
839
3678
443542
20584
24871
452542

Your IP: 3.215.186.30
Server Time: 2024-05-23 13:29:33