0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา                 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต                                 ประจำปี รอบ6เดือน

                 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

                        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                        - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
                        - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
                        - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

                 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

                           - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 

                             - การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี

                               เทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

                             - การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


 

                O41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

 

 

 


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

418150
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
972
1916
3931
409740
11063
14167
418150

Your IP: 44.210.99.209
Server Time: 2024-04-16 11:00:39