DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

                                      O31 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

                     - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสรรพยา

                           - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

                             จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                           - บันทึกแจ้งเวียน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที

                              (No Gift Policy)

 

              O32 การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY

                                  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการ/กิจกรรมด้านการ
                            ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
                            และความโปร่งใส  

                           1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการ

                              ปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

                          2. นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยาร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต

                              ในการบริหารงานฯ


                    O33  รายงาผลตามนโยบาย No Gift Policy

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

342978
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
140
150
422
340682
422
7869
342978

Your IP: 34.204.172.188
Server Time: 2023-10-03 13:22:36